VapaaKOSKI -hankkeen päätöstilaisuutta vietettiin antoisissa tunnelmissa

Perjantaina 8.3. Lohjan kirjastolle kokoontui iloinen joukko kansalaisopistoväkeä kahdelta paikkakunnalta. Vietettiin Opetushallituksen rahoittaman VapaaKOSKI-hankkeen päätöstilaisuutta ja paikalle saapui sekä Hiiden Opiston että Kirkkonummen kansalaisopiston hallinto- ja opetushenkilökuntaa. Hanke yhdisti nämä kaksi opistoa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi: osaamisperusteisen toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen molemmissa opistoissa. 

Eija Terävä, Hiiden Opiston apulaisrehtori, Marja Juhola, VapaaKOSKI-hankkeen hanketyöntekijä, Satu Ylönen, Kirkkonummen kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen rehtori, Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja, Anne Kotonen, Hiiden Opiston rehtori

 

Puoleentoista vuoteen on mahtunut paljon. On pohdittu opistojen strategiaa, on opiskeltu uusia asioita ja opitun pohjalta suunniteltu ja toteutettu kursseja ja on mietitty erilaisia teknisiä ratkaisuja. Yhdessä tekeminen mahdollistaa enemmän: on jaettu ajatuksia ja ideoita, opittu toisiltamme sekä on myös todettu paikallisten erojen vaikuttavan valittuihin ratkaisuihin. 

Osaamisperusteisuus mahdollistaa kansalaisopistoille opintosuoritusten tarjoamisen. Kursseille osallistujille tämä tarkoittaa sitä, että he kurssin hyväksytysti suoritettuaan voivat saavat suoritusmerkinnän Oma Opintopolku -palveluun, josta he voivat jakaa sen linkin kautta haluamilleen tahoille. Näin hankittu osaaminen saadaan näkyviin: koskaanhan ei tiedä milloin siitä saattaa olla hyötyä. 

Sekä Hiiden Opistossa että Kirkkonummen kansalaisopistossa on hankkeen aikana työstetty ja toteutettu monia opintopistekursseja. Opettajat ovat rohkeasti lähteneet kokeilemaan erilaisia toteutustapoja ja miettineet jo olemassa olevien kurssiensa sisältöjä uudella tavalla. Opettajuuden näkökulmasta tämä on mitä mainioin tapa kehittää omaa osaamistaan ja haastaa itseä ajattelemaan ja ehkä muuttamaan omaa työotetta ja rutiineja. 

Hankkeen päättyessä työ molemmissa opistoissa jatkuu. Toimintamallit ja käytännöt ovat paikallaan ja toimivat hallinto- ja opetushenkilökunnan tukena. On kuitenkin kyseessä pitemmän aikavälin prosessi, jonka kehittäminen ei lopu tähän. Se tulee vaatimaan aikaa, tilanteen tarkkailua ja muutoksiin reagoimista tulevaisuudessakin. 

 

–Teksti: Marja Juhola, VapaaKOSKI-hankkeen hanketyöntekijä 

 

. 

Kommentoi artikkelia