Osaamismerkit-osaaminen-kansalaisopisto-osaamismerkki

VapaaKOSKI-hankkeen avulla yksilön osaaminen näkyväksi

Hiiden Opiston syksy on alkanut yhteistyön merkeissä. Uuden Opetushallituksen rahoittaman VapaaKOSKI-hankkeessa Opisto tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa tavoitteena parantaa alueen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Henkilöstön osaamisen, kurssitarjonnan ja yhteistyöoppilaitoksia palvelevien mallien kehittämisen avulla pyritään luomaan toimintaa, joka hyödyttää asukkaita entistä enemmän niin vapaa-ajan harrastuksissa kuin työllistymisessä ja koulutukseen hakeutumisessa. Hanke jatkuu kevääseen 2024 asti, ja toteutetaan yhdessä Kirkkonummen kansalaisopiston kanssa.

Opiskelun vapaus ja osaamisen tunnustamisen vapaaehtoisuus säilyvät 

Maan noin 180 kansalaisopistoa tarjoavat valtavan määrän kursseja vuosittain. Kursseilla ylläpidetään kuntoa, rentoudutaan sekä opitaan uusia taitoja omaksi iloksi. Monelle osallistujalle ne ovatkin tärkeä henkireikä arjessa ja paikka tutustua ihmisiin sekä tavata ystäviä. Kaikki tämä lisää elämän merkityksellisyyden, yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunteita. 

Nyt myös tavoitteellisempi opiskelu on mahdollista, sillä kansalaisopisto-opinnoista voi saada opintopisteitä. Tämän mahdollistaa vuonna 2021 voimaan tullut lakimuutos, jolla pyritään tuomaan näkyväksi kaikkea sitä mahtavaa osaamista, jota opistoissa joka vuosi kerrytetään. Opintopisteiden suoritus on opiskelijalle vapaaehtoista, ja tällä hetkellä mahdollista rajatulla määrällä kursseja, mutta määrä nousee koko ajan. 

Opintopisteet kansalliseen Oma Opintopolku -palveluun 

Opintopisteet merkitään kansalliseen eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävään Oma Opintopolku -palveluun, josta ne voi halutessaan jakaa esimerkiksi työnantajalle tai toiselle oppilaitokselle. Näin myös koulujärjestelmän ulkopuolella hankittu osaaminen saadaan paremmin näkyviin, ja on hyödynnettävissä työssä ja työnhaussa sekä opiskelussa.  

Katso Kansalaisopistojen liiton video aiheesta:

Tähän mahdollisuuteen Hiiden Opiston ja Kirkkonummen kansalaisopiston yhteinen VapaaKOSKI-hanke tarttuu. Hankkeessa suunnitellaan kurssitarjontaa yhdessä alueen muiden toimijoiden ja oppilaitosten kanssa ja pyritään luomaan toimintamalli, joka mahdollistaa kansalaisopisto-opintojen hyväksiluvun näissä oppilaitoksissa. Tämä lisää opistojen kurssitarjottimen monipuolisuutta sekä opiskelun joustavuutta.  

Opintopistekurssit tulevat toki olemaan avoimia kaikille! Millaisesta kurssista sinä haluaisit opintopistemerkinnän? 

Lisätietoja: Marja Juhola, VapaaKOSKI-hanke, Hiiden Opisto, marja.juhola@lohja.fi, 044 3740 495 

VapaaKOSKI-hanke-koordinaattori-Marja-Juhola
VapaaKOSKI-hanke tuo osaamisperusteiset kurssit osaksi Hiiden Opiston kurssitarjontaa. Hanketta koordinoi Marja Juhola.

 

Kommentoi artikkelia