Riikka-Rängman-Hiiden-Opisto-keke-koordinaattori-keke-tyoryhma

Hiiden Opiston kestävän kehityksen työtä jatketaan Riikka Rängmanin koordinoimana

Miksi keke-työtä tehdään? 

Kestävän kehityksen tavoitteena on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Kuten tiedämme, on yhteiskuntaamme aktiivisesti uudistettava, jotta toimintamme ja elämäntapamme voi olla fossiilivapaata, luonnon monimuotoisuutta vaalivaa ja yhden maapallon materiaalisia reunaehtoja kunnioittavaa. Kestävyyskriisin kärjistyessä ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, eikä sitä voi enää jättää huomispäivän aikuisten tehtäväksi.

Oppiminen, koulutus ja kasvatus ovat avaintekijöitä pyrittäessä luomaan kestävällä tavalla toimivaa yhteiskuntaa. Kansalaisopistoilla on keskeinen rooli kestävän elämäntavan arvojen, tiedon ja taitojen edistämisessä erityisesti aikuisväestön keskuudessa. Hiiden Opisto haluaa olla mukana uudistamassa niin omaa toimintaansa kuin mahdollistamassa opiskelijoille kestävän elämäntavan oppimista ja omaksumistakin.

Oppiminen, koulutus ja kasvatus ovat avaintekijöitä pyrittäessä luomaan kestävällä tavalla toimivaa yhteiskuntaa.

Mitkä ovat keke-työn tärkeimmät tavoitteet?  

Meillä Hiiden Opistossa tehdään jo monia asioita kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Esimerkiksi taitoaineiden kursseilla harjoitellaan käytännön kiertotaloutta suunnittelemalla tuotteita huolellisesti, valitsemalla laadukkaita materiaaleja, valmistamalla tuotteita kestävästi, sekä opettelemalla huoltamaan ja korjaamaan olemassa olevia tavaroita. Eri aineiden kursseja pidetään niin verkkokursseina kuin eri puolilla toiminta-aluettammekin, jolloin osallistuminen on mahdollista heikommistakin kulkuyhteyksistä tai pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Järjestämme opetusta erityisryhmille ja maahanmuuttajille. Tarjoamme kulttuuriperintöä ylläpitäviä ja edistäviä kursseja, sekä lisäämme kuntalaisten tietoa muista kulttuureista mm. luennoin ja kielikurssein.

Nyt haluamme kiinnittää huomiota kestävän kehityksen toiminnan kattavuuteen, organisointiin ja jatkuvuuteen. Tavoitteenamme on, että kestävän kehityksen periaatteet ovat mukana Hiiden Opiston kaikessa toiminnassa: kursseilla, tapahtumissa, yleisöluennoilla, fyysisessä ympäristössä ja toimintatavoissa. Kehitämme ja arvioimme jatkuvasti kestävän kehityksen mukaista toimintaamme. Teemme tavoitteellista vastuullisuustyötä tavoitteenamme saada Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA-säätiö) oppilaitosten kestävän kehityksen valtakunnallinen sertifikaatti, mikä on loistava työkalu toiminnan itsearviointiin ja kehittämiseen.

Tavoitteenamme on, että kestävän kehityksen periaatteet ovat mukana Hiiden Opiston kaikessa toiminnassa: kursseilla, tapahtumissa, yleisöluennoilla, fyysisessä ympäristössä ja toimintatavoissa.

Miten keke näkyy Hiiden Opiston johtamisessa ja oppimisympäristössä?

Kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit ja nimetty vastuuhenkilöt. Opistolla on oma ekotukihenkilö. Hän toimii mm. yhteyshenkilönä Lohjan kaupungin suuntaan, josta koordinoidaan Hinku (Kohti hiilineutraalia kuntaa) -hanketta ja kunnan omaa ilmasto- ja kiertotaloustyötä.

Hiiden Opiston kestävän kehityksen työryhmä on aloittanut toimintansa 2023 vuoden alussa. Ryhmän tehtävänä on käynnistää ja vakiinnuttaa tavoitteellinen kestävän kehityksen työ opistossa, kartoittaa henkilöstön vastuullisuuteen liittyviä koulutustarpeita, järjestää koulutusta, koordinoida työtä oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin saamiseksi Hiiden Opistolle sekä tiedottaa kestävän kehityksen asioista niin opiston sisällä kuin asiakkaille ja sidosryhmillekin.

Hiiden Opiston kestävän kehityksen työryhmä 2023: Tea Rahkamaa, Sari Kymäläinen, Riikka Rängman ja Simo Kervinen.

Kestävän kehityksen teemat ja vastuut ovat laajoja ja niiden toteutuminen arjessa on pitkäjänteistä työtä. Olemme päässeet työssä hyvään alkuun, ja jatkosuunnitelmat ovat vauhdissa. Ensi lukuvuonna järjestämme vastuullisuudesta täydennyskoulutusta henkilökunnalle ja kaikille avoimeen kurssitarjontaan on tulossa kursseja, joilla voi oppia monipuolisesti kestävän elämäntavan tietoja ja taitoja. Nämä kurssit on jatkossa helppo tunnistaa opinto-oppaassa. Mietintämyssyssä on myös keinoja osallistaa ja houkutella opiskelijoita mukaan opiston keke-työhön.

Katso Riikan haastattelu:

 

Teksti Riikka Rängman
Kuva ja videointi/editointi Katja Räsänen

Kommentoi artikkelia