Avoin yliopisto - yllättävän lähellä sinua, Hiiden Opistossa!

Hiiden Opisto ja avoimen yliopiston tarjonta

Opiskele avoimessa – yllättävän lähellä!

Hiiden Opisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa avoimen yliopiston tutkintotavoitteisia opintoja läntisellä Uudellamaalla.

Mitä tarkoittaa avoin yliopisto, entä tutkintotavoitteiset opinnot?

Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti avointa kaikille – pohjakoulutuksesta, iästä ja opintojen tavoitteista riippumatta. Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja oman kiinnostuksensa mukaan. Avoimessa yliopistossa voi opiskella monesta eri syystä ja erilaisin tavoittein. Voit

 • opiskella yleissivistyksen ja harrastuksen vuoksi uutta tieteellistä tietoa itseäsi kiinnostavista asioista
 • tutustua yliopiston oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia pääsykokeisiin
 • rakentaa opintopolkua kohti tutkinnon suorittamista myös avoimen yliopiston väylän ja muiden erillishakujen kautta
 • kehittää ammatillista osaamista työelämän tarpeisiin sopivilla opinnoilla.

Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa tai muulla tavoin suoritettujen tutkintoon sisällytettävissä olevien opintojen perusteella.

Valinta tehdään pääsääntöisesti ilman valintakoetta, mutta eri yliopistoissa ja hakukohteissa voidaan määritellä hakukelpoisuus ja valintaperusteet eri tavoin. Väylän kautta ei siis siirrytä automaattisesti tutkinto-opiskelijaksi. Väylähaussa voi myös olla rajoituksia sen suhteen, minkä yliopiston tutkintovaatimusten mukaan suoritetut opinnot haussa hyväksytään.

Vuonna 2017 Turun yliopistoon avoimen yliopiston väylähakemuksia tuli yhteensä 169 ja hakijoista hyväksyttiin 93.

Yliopisto-opiskeluun kuuluu vapaus suunnitella omia opintojaan ja suoritusten tekemistä. Opiskeluun kuuluu myös vastuu: opiskelija vastaa opintoihinsa liittyvistä valinnoista ja opintojensa etenemisestä. Myös avoimessa yliopistossa korostuu omaehtoisuus ja omatoimisuus: opiskelija ottaa omien tavoitteidensa mukaisesti vastuun opintojensa suunnittelusta, opiskelutavoistaan ja omasta oppimisestaan. Kaikissa opintojen vaiheissa saa neuvontaa ja ohjausta henkilökunnaltamme.

Ajankäytön suunnitteleminen on tärkeä osa opintojen käytännön järjestelyjä ja menestyksellistä suorittamista. Opiskelun, työelämän, perheen ja ystävien kanssa vietettävän ajan, harrastusten ym. yhteensovittaminen vaatii suunnittelua sekä lyhyellä tähtäimellä että erityisesti laajempien opintojen ajalle.

Jos sinulla ei ole kokemusta yliopisto-opintojen suorittamisesta tai jos olet työelämässä, yhden opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot 25 op) suorittaminen kerrallaan lukuvuoden aikana on varmasti realistisempaa kuin kahden opintokokonaisuuden suorittaminen.

Kokopäiväisesti opiskelevalle kahden tai jopa useamman opintokokonaisuuden suorittaminen samanaikaisesti saattaa olla mahdollista.

Opiskelu avoimessa voi olla väylä yliopistotutkintoon!

Avoimen yliopiston opinnot sopivat sinulle, jos

 • vietät välivuotta tai harkitset itsellesi sopivaa alaa. Avoimessa yliopistossa voit tutustua yliopiston oppiaineisiin oman valintasi mukaan. Opiskelu antaa samalla valmiuksia valintakokeisiin.
 • aiot hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai muiden hakumahdollisuuksien kuten maisterihaun kautta. Hakuun vaadittavia opintoja voi suorittaa avoimessa yliopistossa joustavasti esimerkiksi työn ohella, opintovapaalla tai etäopiskeluna muualla kuin yliopistopaikkakunnalla. Useista oppiaineista voi opiskella lähes kaikki alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot avoimessa yliopistossa.
 • opiskelet yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa ja haluat suorittaa yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja osaksi tutkintoasi – vaikka verkko-opintoina tai kesällä. Varmista etukäteen omasta oppilaitoksestasi, että suoritukset ovat hyväksyttävissä tutkintoosi.

Hiiden Opistossa on vuosien varrella kartutettu yleissivistystä ja tutustuttu yleensä yliopisto-opintoihin avoimen kautta. Monille vastavalmistuneille ylioppilaille avoin yliopisto tarjoaakin ikkunan yliopisto-opintoihin tai mahdollisuuden saada pisteitä esim. opettajankoulutuslaitoksiin pyrkimiseen.

Hiiden Opistossa on myös kehitetty ammatillista osaamista työelämän tarpeisiin ja haettu pohjaa ammatillisen opettajan pätevyyteen sekä lähdetty rakentamaan opintopolkua tutkintoa varten väylähakua tai muita erillishakuja käyttäen.

Monet opintokokonaisuudet suoritetaan monimuoto-opintoina, mikä lisää opiskelun joustavuutta. Monimuoto-opinnot suoritetaan nimensä mukaisesti monin eri tavoin. Opintoihin kuuluu ryhmä tapaamiset tuutorin johdolla, verkkotyöskentelyä, luentoja verkossa, itsenäistä työskentelyä sekä tenttejä joko verkossa tai paikan päällä opistossa.

Avoimen yliopinnoista löytyy siis opintoja ja suoritustapoja erilaisiin tarpeisiin. Ohessa kasvatustieteiden perusteiden opiskelijoiden mietteitä opiskelusta:

”Mukava kun voi opiskella omalla paikkakunnalla yliopisto-opintoja.”

”Kannattaa seurata Hiiden Opiston tiedotusta tarjolla olevista opinnoista, sieltä löysin kasvatustieteen kurssin.”

”Monimuoto-opinnot on käteviä, paketissa sekä verkko-opintoja, ryhmätapaamisia, vaihtelevia suoritustapoja ja itsenäistä työskentelyä, mikä sopii työssäkäyvälle aikuiselle hienosti”

”Avoimen yliopiston opinnot sopivat uudelleen kouluttautujalle tai ammatissaan eteenpäin pyrkijälle.”

”Voin käyttää välivuoden hyödykseni ja saada pisteitä opettajan koulutukseen pyrkimiseen

Turun-Avoin-yliopisto-logo


Keväällä 2018 Hiiden Opistossa on tarjolla seuraavat kurssit avoimessa yliopistossa:

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen kurssi (5 op)

 • alkaa ke 10.1.2018, 100 €, ei alennuksia
 • paikkakunta Lohja
 • opettajat Ilkka Norri ja Susanne Sjöblom
 • Kurssin hyväksytty suorittaminen osoitttaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.
 • Kurssin suorittaminen hyväksytään tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
 • Ilmoittaudu: Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen kurssi

Gerontologia, ikääntyminen murroksessa (5 op)

 • 100 €, ei alennuksia
 • kokoontumiset ma 22.1.- 31.3. klo 18.00- 20.30
 • paikkakunta Nummela
 • tuutori Heidi Seppälä
 • Opiskelijalle muodostuu käsitys ikääntymisen yhteiskunnallisista ja yhteisöllisistä tekijöistä:
  • ikäihmiset ja yhteiskunnallinen muutos
  • vanhuspolitiikan haasteet
  • ikääntyneiden palvelujärjestelmän tulevaisuus
  • kotona selviytymisen tukeminen: geroteknologia ja kodin muutostyöt sekä
  • vanhusten kaltoinkohtelu.
 • Opintojakso kuuluu sosiaalitieteiden alaan ja soveltuu ikääntyneiden palveluita suunnittelevalle ja palvelutarpeita arvioivalle. Se soveltuu ammatilliseksi lisäkoulutukseksi kaikille ikääntyvien kanssa työskenteleville, sekä tätä alaa opiskeleville.
 • Ilmoittaudu: Gerontologia, ikääntyminen murroksessa

Erillinen monikulttuurisuuden terveydenhuoltojakso (3 op)

 • 75 €, ei alennuksia
 • tuutori Eriikka Tolvanen
 • paikkakunta Lohja
 • Opintojaksolla on kaksi seminaaria (opintoryhmätapaamista): suunnitteluseminaari ma 26.3. sekä palauteseminaari ma 7.5. klo 18,00 -20.30.
  1. Suunnitteluseminaarissa käydään dialogia luentojen pohjalta. Lisäksi käydään läpi esseen ja oppimispäiväkirjan tuottamista sekä keskustelua luennoista. Moodlessa on ohjeet kirjallisen työn tekoon.
  2. Palauteseminaarissa opiskelija esittelee esseensä ja opponoi toisen opiskelijan esseen.
 • Lisäksi jaksoon kuuluu verkosta seurattava luento 3 tuntia.
 • Opiskelijat katsovat itsenäisesti verkkoluennot ennen ensimmäistä opintoseminaaria.
 • Ilmoittaudu: Erillinen monikulttuurisuuden terveydenhuoltojakso (3 op)

 

Teksti Mirja Vehovuori

Kommentoi artikkelia