Hiiden Opisto askeleen lähempänä kestävän kehityksen valtakunnallista sertifikaattia

Hiiden Opiston toiminnassa on jo pitkään otettu huomioon kestävä kehityksen ja vastuullisuuden periaatteita. Opistollamme on pyritty huomioimaan nämä asiat myös kurssisuunnittelussa, ja opiston oma keke-työryhmä tekee työtä näiden toimintatapojen edistämiseksi. 

Hiiden Opiston tavoitteena on saada Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA-säätiö) oppilaitosten kestävän kehityksen valtakunnallinen sertifikaatti.  Sertifikaatin saamiseksi opisto on arvioinut omaa toimintaansa ja laatinut tavoitteellisen kehittämissuunnitelman. Tämän lisäksi organisaation ulkopuolisen auditoijan tulee suorittaa auditointi, eli ulkoinen arviointi opistolla. Tässä arvioidaan siis sitä, miten kestävä kehityksen periaatteet toteutuvat konkreettisesti opiston toiminnassa ja mihin suuntaan opisto haluaa toimintaansa kehittää. 

Nyt jos koskaan Hiiden Opisto on lähempänä kestävän kehityksen valtakunnallista sertifikaattia, sillä OKKA-säätiön auditoija oli huhtikuussa meillä auditoimassa.  

 

 

Auditointi – tiukkoja kysymyksiä vastuullisuuden äärellä 

Kestävän kehityksen valtakunnallisen sertifikaatin auditointipäivään osallistui monipuolinen otos Hiiden Opiston henkilöstöä ja opiskelijoita. Auditoija esitti päivän aikana tiukkojakin kysymyksiä. Joissakin osallistujissa niistä taisi herätä aivan uusia ajatuksia. Auditointipäivänä käyty keskustelu muistutti myös siitä, miten merkittävää Hiiden Opiston toiminta onkaan.   

Kansalaisopistojen toiminta on paljon muutakin kuin uuden oppimista, mikä sekin on tietysti tärkeää. Oppimismahdollisuuksien lisäksi kansalaisopistot auttavat kasvattamaan sosiaalista pääomaa. Kursseille osallistuminen luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kansalaisopistojen kurssit saattavat olla joillekin ihmisille se ainoa paikka, missä kohdata muita ihmisiä.
Hiiden Opistolla korostuukin siis sosiaalinen kestävyys. Yhdenvertaisuus on yksi merkittävistä opiston arvoista.

Voit tutustua yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaamme sivuillamme: https://www.hiidenopisto.fi/tutustu-meihin/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvo-opistossamme/  

 

Miten keke näkyy muuten Hiiden Opistolla? 

Miten ”keke” sitten näkyy Hiiden Opiston kursseilla? Tässä muutamia esimerkkejä siitä:

– Lasten käsityökoulussa elämyksellinen tutustuminen lampaan villan ja pellavan koko elinkaareen 

– Kierrätysmateriaalien käyttö mm. Kankaankudonnassa (maton kuteet), maalauskursseilla (rätit ja rievut vanhoista tektiileistä, jogurtti- ja viilipurkit maalauskippoina) 

– Tarjoamme opetusta taajamissa ja kylissä, jolloin asukkaiden ei tarvitse kulkea pitkiä matkoja harrastamaan 

– Teatteri-ilmaisun kursseilla kuvitellaan, luodaan ja eläydytään erilaisiin tilanteisiin ja toimintamalleihin. Tämä lisää ihmisen ymmärrystä ilman luontoa kuluttuvia materiaaleja. 

– Sisustussuunnittelukurssilla opitaan materiaalituntemusta, sekä tarkastellaan materiaalien luonnetta kiertotalouden ja kestävän kehityksen kannalta.  

 

Vinkki! keke-teemaiset kurssit on merkitty opinto-oppaaseen lehti-kuvakkeella!

Kommentoi artikkelia