yritysilme

Graafinen ohjeistus luo peruspilarit yritysilmeelle

Yritysilme eli yritysbrändi (eng. corporate identity) on ennalta suunniteltu viestintätapa, jolla yritys esittäytyy asiakkaille, työntekijöille ja sijoittajille. Yhtenäinen ja tarkkaan mietitty yritysilme helpottaa yrityksen markkinointia ja antaa yrityksestä potentiaalisille asiakkaille yhtenäisen, luotettavan ja määrätietoisen kuvan. Hyvin suunniteltu yritysilme toimii myös yrityksen systemaattisena suunnittelupohjana tuleville tuotteille ja toimintaideoille.

Yritysilmeen suunnittelutyö olisi hyvä aloittaa jo yritystoiminnan alkuvaiheessa tai ennen yrityksen perustamista, mutta yritysilmettä voi kehittää myös yrityksen toiminnan alettua. Yritysilmeen peruspilareihin kuuluvat graafinen ohjeistus ja viestintäsuunnitelma.

Graafinen ohjeistus sisältää ainakin yrityksen logon, värit ja fontit. Näiden elementtien tulisi vahvistaa yrityksesi identiteettiä ja mielikuvaa, jonka yrityksestä aiemmin tuntematon henkilö saa selatessaan sähköistä tai painettua markkinointimateriaalia tai vieraillessaan yrityksen nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Graafisesta ohjeistuksesta voi tehdä kattavamman suunnittelemalla valmiiksi markkinointimateriaalin graafiset elementit, kuten esimerkiksi viestintämateriaalissa toistuvat muodot, kuvat tai viivat. Graafisen ohjeistuksen määrittelemiä elementtejä apuna käyttäen valmistetaan käyntikortit, asiakirja- ja esitepohjat, yrityksen kotisivut sekä koostetaan kuvapankki.

 

Logo

Hyvä logo on ajaton, muistettava, yksinkertainen, ammattimainen ja persoonallinen. Kun logo suunnitellaan vektorigrafiikkaohjelmalla, kuten Adobe Illustrator, sen kokoa voi muuttaa helposti kuvan laadun siitä mitenkään kärsimättä.

Jos logon suunnittelee tavallisella kuvankäsittelyohjelmalla, jossa kuva muodostuu kuvapisteistä eli pikseleistä, logo on suunniteltava niin suureksi, että se on käytettävissä esimerkiksi yrityksen tarroissa tai mainoslakanoissa. Kuvapisteistä koostuvaa kuvaa voi pienentää huoletta, mutta suurentamista ei suositella edes parhaimpia kuvankäsittelyohjelmia käytettäessä.

 

Värit

Värit herättävät tunteita ja mielikuvia. Värejä suunnitellessa kannattaa palata miettimään oman yrityksen kohderyhmää. Värejä ei tulisi suunnitella sen perusteella, mikä tuntuu omasta mielestä hyvältä juuri silloin. Väreillä on tutkitusti tietty symbolinen merkitys ja yritykset käyttävät tehokkaasti hyödyksi värien vaikutusta markkinoinnissa.

Lisätietoa värien vaikutuksesta markkinoinnissa voi etsiä netistä hakusanoilla: psychology colors marketing

 

brandi-yritysilme-graafinen-ohjeistusVärit markkinoinnissa

Keltainen – optimismi, lämpö, valoisuus

Punainen – jännitys, nuoruus, rohkeus

Sininen – luotettavuus, miehisyys, voima

Oranssi – ystävällisyys, iloisuus, varmuus

Vihreä – terveys, tyyneys, rauha, kasvu

Violetti – kuninkaallisuus, menestys, vauraus, viisaus

Musta – hienostuneisuus, mystisyys, voima, kontrolli

Harmaa – neutraalisuus, tyyneys

 

Väärät fonttivalinnat hämmentävät lukijaa

Fonttien suunnittelu haastavaa puuhaa. Fonttien monimuotoisuus luo lukemattoman määrän yhdistelmiä. Miten löytää juuri omaa yritystä parhaiten kuvaava fonttien yhdistelmä?

Julkaisussa fontteja tulisi olla enintään kaksi. Fonttiyhdistelmien löytäminen vaatii ammattitaitoa, joka on kyllä opittavissa. Väärät fonttivalinnat antavat epäammattimaisen kuvan ja voivat ärsyttää ja hämmentää lukijaa.

Fonttivalinnoilla pyritään tekemään tekstistä helposti luettava ja tilanteeseen sopiva. Otsikoissa voi käyttää erilaista fonttityyliä kuin leipätekstissä: yhdistelmä antiikva-groteski toimii aina.

Kaksi liian samankaltaista groteski- tai antiikvafonttia käytettynä samassa julkaisuissa voi sotkea tekstin hierarkisuuden havaitsemista ja taitosta tulee sekava. Koristeellisen tai lapsellisen fontin käyttäminen väärässä yhteydessä voi myös antaa ristiriitaisen vaikutelman.

 

Fonttityylien yhteensopivuus on merkitty taulukkoon tarkistusmerkillä.

yritysilme

 

Fontit

Antiikva (serif) on päätteellinen fontti, jossa kirjaimen osat ovat eri paksuisia. Antiikvafontteja ovat Georgia ja Times New Roman. Paperijulkaisussa päätteellinen fontti lisää helppolukuisuutta. Kirjainten päätteellisyys tekee tekstistä jatkumon, jota on helppo seurata. Sanomalehtien teksti kirjoitetaan tästä syystä antiikvalla.

Groteski (sans serif) on päätteetön fontti, jossa kirjaimen osat ovat tasapaksuja. Groteskifontteja ovat Arial ja Verdana.

Egyptienne (slab serif) on kolmas yleisimmistä fonteista. Se on tavallaan kahden edellä mainitun fontin risteytys – päätteellinen, mutta tasapaksu. Courier New on tunnettu egyptienne-tyylinen fontti.

Kalligrafinen fontti (script) näyttää käsintehdyltä kaunokirjoitukselta.

Koristeellinen eli fantasia (decorative) on koristeellinen ja mielikuvituksellinen fontti, joka toimii julkaisussa kuvankaltaisena elementtinä.

 

Työkaluja graafisen ohjeistuksen tekoon

KURSSEJA:

Hiiden Opiston kursseilla pääsee opiskelemaan yritysbrändäystä käytännössä. Lisätietoa kursseista:

Oman yrityksen tai tuotteen brändäys

Oman yrityksen tai tuotteen brändäys – edistynyt käyttö

OHJELMIA:

Illustrator (Adobe): Logojen ja graafisten piirrosten tekoon soveltuva laadukas piirto-ohjelma. Perustuu vektorigrafiikan käyttöön, joten tuotettu materiaali on sellaisenaan skaalautuva eli kokoa voi muuttaa suuremmaksi tai pienemmäksi ilman, että kuvan laatu kärsii.

InDesign (Adobe): Taitto-ohjelmien eliittiä. Kun kerran saat mahdollisuuden opetella tämän ohjelman käytön, olet myyty eikä muut ohjelmat tunnu enää juuri miltään. Adoben ohjelmistoissa on se hyvä puoli, että kun opettelee yhden käyttöä, oppii helpommin myös muiden Adoben ohjelmien käyttöä, kuten esim. Photoshop tai Acrobat. Nykyään Adoben ohjelmat lainataan pilvestä CreativeCloud-palvelusta kuukausihintaan tai esimerkiksi vuoden ajaksi.

Scribus (avoin lähdekoodi): Avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen taitto-ohjelma, jolla voi tehdä painokelpoista jälkeä. Käyttömukavuudeltaan ei kuitenkaan vedä vertoja Adoben InDesign-ohjelmalle, mutta tästäkin on varmasti eriäviä mielipiteitä. Ohjeistusta löytyy hyvin internetistä ja asennuskin sujuu ohjeiden avulla helposti.

Canva (online): Suuren suosion saanut online-sovellus. Ohjelmassa on valmiit julkaisupohjat eri käyttötarkoituksia varten. Soveltuu hyvin esim. sosiaalisen median mainosten ja tilapäivitysten suunnitteluun sekä e-kirjojen ja digijulkaisujen kansien suunnitteluun. Ohjelmaa voi hyödyntää myös välillisesti ideoiden löytämiseksi omaa julkaisua varten.

PowerPoint (Microsoft): Alun perin tarkoitettu diaesitysten korvaajaksi, mutta ohjelma soveltuu hyvin myös pienimuotoiseen julkaisun taittoon ja tiedostot tulostettaviksi kopiokoneella tai tulostimella. Kun tiedoston tallentaa pdf-muotoon, se on sopiva myös verkkosivuilta ladattavaksi liitteeksi. Olen joskus hyödyntänyt Powerpoint-ohjelman tallenna kuvatiedostona toimintoa, esimerkiksi luodessani nopeasti kaavion opetusta tai verkkosivua varten. Powerpoint-ohjelmassa luodut tiedostot eivät suoraan sovellu kirjapainokelpoiseksi aineistoksi.

Word (Microsoft): Tekstinkäsittelyohjelma, jolla luodaan yrityksen asiakirjapohja. Soveltuu myös yksinkertaisten käyntikorttien luomiseen sekä pienimuotoisiin ilmoitus-, juliste- tai esitetaittoihin.

PALVELUITA:

Fontteja:

Värejä:

 

Kirjoittajat Eija Terävä ja Elina Orpana

 

LÄHTEET:

10 Common Mistakes In Logo Design  http://www.smashingmagazine.com/2009/06/25/10-common-mistakes-in-logo-design/

The Psychology of Colors in Marketing and Branding  https://www.colorpsychology.org/color-psychology-marketing/

Taitavaksi taittajaksi, Eija Terävä, 2016, e-kirja  http://www.taitavaksitaittajaksi.com/

Typografian käsikirja, Markus Itkonen 2012

Kommentoi artikkelia