etaopetus-Hiiden-Opisto

Etäopetuksesta uutta joustavuutta oppimiseen

Lähiopetuksesta verkkoon 2020

Hiiden Opisto ryhtyi kevään poikkeusoloissa tarjoamaan lähiopetukseen suunniteltuja kursseja etänä. Suomi ja koko maailma joutuivat ratkomaan toimintaansa uusiksi. Opetus siirrettiin todella nopealla aikataululla lähiopetuksesta verkkoon tutkintotavoitteisessa koulutuksessa, perusopetuksessa ja myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Mitä etäopetus oikeastaan tarkoittaa? Mitä taitoja tai laitteistoa kursseille osallistuminen edellyttää? Mitä hyötyä etäopetuksesta voi saada?

Mitä etäopetus tarkoittaa opiskelijalle?

Yleensä etäopetus tapahtuu kokonaan verkossa. Etäopetuksessa opettaja välittää verkkoalustan kautta kurssimateriaalin (tekstiä, kuvia, äänitiedostoja, videoita) opiskelijoille. Peda.net ja Moodle ovat esimerkkejä suomenkielisistä oppimisalustoista.

Etäopetus voidaan toteuttaa myös suorana verkko-opetuksena videoyhteydellä. Videokokoustyökalut kuten Meet (Google), Zoom ja Teams (Microsoft) sekä sosiaalisen median palvelut kuten Facebook ja pikaviestin WhatsApp ovat esimerkkejä palveluista, joita voidaan käyttää ryhmän suorissa tapaamisissa. Suorilla verkkotunneilla voidaan esittää kysymyksiä chatin kautta tai äänellä ja työskennellä pienryhmissä.

Hiiden Opistossa etäopetus sisältää usein sekä oppimisalustalla olevaa opetusmateriaalia että suoria verkkotunteja, joissa opettaja ja kurssilaiset ovat yhtä aikaa läsnä. Jos verkkotunnin yhteydessä jaetaan oppimisen kannalta olennaista tietoa, voidaan tapaaminen tallentaa. Tallenteelta opetusta voi kerrata tai katsoa opetussisällön omaan sopivampaan ajankohtaan. Tallenne on katsottavissa yleensä oppimisalustalla, jonne pääsevät vain kyseiselle kurssille ilmoittautuneet. Kaikissa videokokouspalveluissa ei ole tallennustoimintoa, ja joka tapauksessa opettaja ilmoittaa verkkotunnin tallentamisesta etukäteen.

videokokous-onnistuu-missa-vaan
Videokokous käynnissä. Kun nettiyhteys pelaa, voit osallistua kokoukseen ihan missä vaan.

 

Vinkit etäopiskelijalle

Digitaalisuuteen kannattaa suhtautua avoimin mielin eikä kannata asettaa itselleen etukäteen paineta siitä, miten itse selviytyy digitaalisten laitteiden ja ohjelmien kanssa. Hiiden Opiston etäopetus pyritään järjestämään siten, että opiskelijan on mahdollisimman helppo tulla mukaan. Yleensä riittää, että osallistujalla on sähköpostiosoite ja älypuhelin (tai tabletti nettiyhteydellä) tai tietokone nettiyhteydellä.

Kokosin etäopiskelijan vinkit oman näkemykseni ja kokemukseni perusteella. Toivon, että niistä on sinulle apua ja rohkaisua etänä oppimiseen.

Vinkki 1: Merkitse kurssin aikataulu ja kurssitehtävien palautuspäivämäärät kalenteriin ja laita muistutus verkkotuntien alkamisesta.

Etäopetuksena järjestettävä kurssi voi edellyttää osallistumista tiettyyn aikaan tai ajasta riippumatta. Hiiden Opistossa etäopetuksena järjestettävät kurssit kokoontuvat yleensä kurssiselosteen mukaisesti, jos niihin sisältyy verkkotapaamisia. Jos kurssiin sisältyy viikkotehtäviä, ne on hyvä tehdä ajallaan, jotta pysyy kurssilla muiden mukana.

Vinkki 2: Tutustu saamiisi verkkotunnin kirjautumisohjeisiin huolella.

Verkkotunnin linkkiä voi testata etukäteen. Joissakin videokokouspalveluissa pyydetään asentamaan selaimeen lisäosa. Internet Explorer on Windows-tietokoneiden vanhentunut selainohjelma, jota ei suositella käytettävän ollenkaan. Esimerkiksi Teams-videokokoussovellus ei toimi Internet Explorer -selaimessa. Jos kokouslinkki avautuu Internet Exploreriin, vaihda oletusselain joko Google Chromeksi tai Microsoft Edgeksi ja klikkaa sähköpostiisi tullutta kokouslinkkiä (Liity Microsoft Teams -kokoukseen) uudestaan. Edge on asennettuna valmiiksi Windows 10-koneisiin – muut selaimet Chrome tai Mozilla Firefox tulee asentaa tietokoneelle itse.

Tietokoneissa voi määrittää itse, millä selaimella sähköpostiin tulevat linkit avautuvat. Tämä löytyy tietokoneen asetuksista kohdasta Oletussovellukset. Windows hakutoiminnolla voi hakea hakusanoilla oletussovellukset tai oletusselain.

oletusselain vaihdetaan tietokoneen asetuksista
Oletusselaimen voi vaihtaa tietokoneen asetuksissa. Oikea sivu löytyy hakutoiminnon avulla.

 

Vinkki 3: Tule verkkotunnille ajoissa.

Verkkotunnille kannattaa tulla viimeistään 10 minuuttia ennen tunnin alkamista. On hyvä valmistautua tunnin alkamiseen rauhoittumalla asian äärelle. Pystyt myös testaamaan laitteiden toimivuuden etukäteen eikä verkkotuntia kulu teknisten ongelmien selvittelyyn.

Vinkki 4: Ota rennosti.

Oman kuvan näkeminen videoikkunassa tai mikrofoniin puhuminen voi jännittää aluksi, mutta jännitys menee ohi nopeasti.

Vinkki 5: Ole avoin uudelle opiskelumuodolle

On ymmärrettävää, että etäopetuksessa ei ole fyysisen läsnäolon tuomaa vuorovaikutusta. Etäopiskelu kuitenkin mahdollistaa harrastuksen jatkamisen ja tutun ryhmän tapaamisen verkon välityksellä. Myös etätapaamisessa saa kurssikavereilta ja opettajalta intoa ja energiaa jatkaa harrastustaan. Etäopiskelu on turvallista poikkeusoloissa – ei tarvitse miettiä turvavälejä tai maskien käyttöä. Ei tarvitse lähteä talven tuuleen ja tuiskuun opiskelemaan vaan voi tehdä sen mukavasti kotoa käsin tai mistä vaan.

 

Vuosi 2020 haastoi ja toi uusia ideoita Hiiden Opiston tulevaan opintotarjontaan

Hiiden Opisto ja moni muu kansalaisopisto on varmasti joutunut haasteen keskelle, kun pitkälti lähiopetukseen perustuva opetustarjonta sovellettiin verkkoon sopivaksi. Vuosi 2020 haastoi Hiiden Opistoa katsomaan tulevaisuuden opintotarjontaa uusin silmin. Olemme tarjonneet verkkokursseja kautta aikain, mutta nyt näemme niissä myös uuden mahdollisuuden tarjota joustavia opetusmuotoja.

Digipeikko vai mahdollisuus luoda monipuolisempaa palvelua asiakkaille?

Hybridikurssit joustavat

Kun seuraavan lukuvuoden kurssisuunnittelu käynnistyy helmikuussa 2021, tulee opetustarjonnassa näkymään myös uudenlainen opetusmuoto – hybridikurssit.

Hybridikurssilla opettaja ohjaa opiskelijoita samanaikaisesti luokassa että verkossa. Opettaja on yhteydessä etäopiskelijoihin videoyhteyden kautta. Paikallista ääntä keräävä ja videokokouksen ääntä toistavalla konferenssikaiuttimella ryhmän vuorovaikutus säilyy välimatkasta huolimatta. Hybridiopetus edellyttää opettajalta hyvää teknistä osaamista ja pedagogiset kyvyt ottaa huomioon tasapuolisesti lähi- ja etäopiskelijat.

Hiiden Opisto järjesti hybridiopetusta kuorojen harjoituksissa
Kuorot harjoittelivat syyslukukaudella 2020 sekä paikan päällä että videoyhteydellä. Kuorotoimintaa pystyttiin tällä tavalla jatkamaan lähes koko syyskauden.

Mitä verkko-opetus on?

Verkko-opetuksessa digitaalinen opetusmateriaali jaetaan opiskelijoille oppimisympäristön kautta. Digitaalinen materiaali voi olla opettajan tuottamaa tai jo valmiiksi luotua digimateriaalia.

1 Ohjattu verkko-opetus

Opettajan ohjaamassa verkko-opetuksessa yhdistyvät suorat verkkotunnit (tai etukäteen tallennetut opetusvideot ja muu opetusmateriaali), oppimisen ohjaus ja tuki sekä palaute ja arviointi. Kansalaisopiston kursseille ei pääsääntöisesti liity arviointia.

2 Itseopiskelu verkossa (non-stop)

Non-stop -kursseille pääsee mukaan joustavasti milloin vaan. Oppimisalustalla edetään itsenäisesti tehtävästä toiseen. Tämä verkko-opetusmuoto ei sisällä yleensä vuorovaikutusta.

3 MOOC-kurssit

MOOCit eli kaikille avoimet verkkokurssit (Massive Open Online Course) ovat avoimia, ilmaisia ja verkkopohjaisia kursseja. Tehtäviä tehdään itsenäisesti, palaute voi olla automatisoitua tai vertaispalautetta.

4 Webinaari

Webinaarit ovat lyhytkestoisia yhden päivän aikana toteutettavia virtuaalisia tapahtumia. Webinaarit suunnataan yleensä isolle yleisölle, mutta niitä voidaan toteuttaa myös pienemmälle yleisölle suunnattuina verkkoluentoina. Webinaarin vuorovaikutteisuus tapahtuu chatissa (suurelle yleisölle tarkoitettu webinaari) tai chatissä ja äänellä (pienempi kokoontuminen kuten verkkokoulutus). Tämän lisäksi webinaareissa kommunikoidaan erilaisten mielipideäänestysten kautta tai virtuaalisella valkotaululla.

Hiiden Opisto tarjoaa verkko-opetuksena pääasiassa ohjattua verkko-opetusta ja verkkoluentoja. Opisto ottaa kuluvan vuoden etäopetuskokemukset työkaluksi tulevaan kurssisuunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen.

Keskeiset käsitteet

Etäopetus
Opetussuunnittelman mukaisen opetuksen tai kurssin opetus verkon välityksellä. Etäopetusta annetaan tilanteissa, jolloin oppilas ei voi osallistua kurssin lähiopetukseen esimerkiksi terveydellisistä syistä. Hiiden Opistossa etäopetus tarkoittaa sitä, että opinto-oppaaseen suunniteltuja kursseja siirretään verkkoon, jotta opiskelua voidaan jatkaa suunnittellusti.

Hybridiopetus
Lähiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistelmä, jossa osa opetusryhmästä on läsnä opetustilassa ja osa etäyhteydellä.

Oppimisalusta
Digitaalinen oppimisympäristö verkossa, jonka kautta kurssin oppimismateriaalit ja oppimistehtävät jaetaan ja palautetaan. Joissakin oppimisalustoissa on mukana suoritusten seuranta. Oppimisalustalla vuorovaikutus tapahtuu keskustelualueiden tai chatin kautta. Esimerkkejä oppimisalustoista ovat Peda.net ja Moodle.

Chat
Reaaliaikainen kirjoittelu tai keskustelu verkossa samaan verkkopalveluun kirjautuneiden kesken. Chat on sisäänrakennettuna videokokouspalveluihin ja mahdollistaa keskustelun tekstin avulla kokoukseen osallistujen kesken. Jos kokoukseen kutsutut ovat liittyneet mukaan kutsulinkillä, ei tarvita erillistä kirjautumista verkkopalveluun.

Videokokouspalvelu
Verkkopohjainen sovellus, jolla kokoukseen osallistujat voivat olla samanaikaisessa yhteydessä videokuvan ja äänen välityksellä. Kokouksen järjestäjällä tulee yleensä olla käyttäjätili palvelussa. Yleisimminen käytettyjä verkkokokouspalveluita ovat Teams (Microsoft ylläpitää), Meet (Google ylläpitää), Zoom ja Jitsi Meet.

WhatsApp
Pikaviestinpalvelu, jolla pystyy multimediaviestinnän (teksti, kuvat, ääni, video) lisäksi soittamaan älypuhelimella ääni- ja videopuheluita kaksistaan tai ryhmän kanssa.

Oletusselain
Tietokoneen tai mobiilaitteen verkkoselainohjelma, johon laite avaa oletusarvoisesti verkkolinkin. Esimerkiksi sähköpostiin tullut verkkokokouslinkki avautuu siihen verkkoselaimeen, joka laitteessa on määritetty oletusselaimeksi. Verkkoselaimia ovat Chrome, Firefox ja Edge. Internet Explorer on Windows-tietokoneiden vanhentunut selainohjelma, jota ei tulisi enää käyttää tietoturvasyistä. Siinä ei myöskään monet verkkopalvelut enää toimi.


Teksti Eija Terävä, Hiiden Opiston apulaisrehtori ja TVT-asiantuntija

 

____
Lähde: Matleena Laakson diat SlideShare / Johdatus verkkopedagogiikkaan

Lue lisää: Etäpalaverit / YLEn Digitreenit

Kommentoi artikkelia