Digitaidot tutuksi -hanke

Digitaitoja osallistujan ehdoilla – Digitaidot tutuksi -hanke 2019-2020

Hiiden Opistossa on vuoden vaihteessa päättynyt Digitaidot tutuksi -hanke, jonka tavoite oli kehittää kansalaisten digitaitoja älypuhelinten, tablettien ja tietokoneiden käytössä. Kurssien sisällöt suunniteltiin tavoitteena lisätä tasavertaisuutta digitaalisten palveluiden käytössä sekä työnhaussa.

Onnistuneen koulutuksen kehittämishankkeen tunnistaa siitä, että hanke pystyy aidosti palvelemaan kohderyhmäänsä ja että se jättää jälkeensä pysyviä toimintamalleja tai käytäntöjä. On myös tärkeää, että hankkeeseen osallistuvilta kerätään palautetta ja palautetta käytetään koulutuksen kehittämiseen. Kehuvat ja kriittiset palautteet ovat yhtä tärkeitä.

Vertaistuki ja digivelhon etäneuvonta saivat kiitosta

Kurssisuunnittelun yksi vahvimmista kulmakivistä on kohderyhmän tuntemus. Parhaiten kurssin kohderyhmän tuntee opettaja, joka saa arvokasta palautetta opetustilanteiden kautta.

Digitaidot tutuksi -hankkeen aikana syntyi kolme uutta toimintamallia, joista kerrotaan tarkemmin hankkeen sivustolla. Opettajen ja opiskelijoiden palautteiden perusteella Ratkaisuja digipulmiin -kurssi ja Digivelho Katjan etänä toteutettu digineuvonta saivat eniten kiitosta ja kannustusta. Kurssien opettajan, Katja Räsäsen, kertoman mukaan Ratkaisuja digipulmiin -kurssin opiskelijat pitivät ryhmäkeskusteluosuudesta ja vertasivat sitä ”vertaistukeen” ja että ”ongelmien kanssa ei olla yksin”.

Digivelhon etädigituen aikana ratkottiin ajan varanneen henkilökohtaisia haasteita liittyen tietoteknisten laitteiden käyttöön. Henkilökohtainen digituki onnistui hyvin etänä ääni- ja kuvayhteyttä hyödyntäen.

Henkilökohtainen opastus ja neuvonta on näissä asioissa kaikkein hyödyllisintä. Voi keskittyä ja saada vastauksia juuri niihin omiin ongelmiin. Eli lisää vastaavia tilaisuuksia, kiitos, vaikka maksullisina! Digivelho Katjalle tuhannesti kiitoksia ja runsaasti ruusuja!

On todella kätevä ja hyvä asia etäopetus! Se on erittäin hyvä tapa. Toivotan että tulee lisää etäopetusta!

Tällainen kotiin etänä tuotu henkilökohtainen neuvonta kohdallani parasta, tehokasta ajankäyttöä. Suositan ehdottomasti jatkamaan tällaista opetus/tukimuotoa.

Katja Räsänen poimii hankkeen helmistä kurssi-ideoita tulevaan

Heta Laiho haastatteli yhtä hankkeen opettajista, Katja Räsästä. Katja oli aktiivisesti mukana Digitaidot tutuksi -kurssien suunnittelussa. Katjalla on vankka digitaalinen osaaminen ja sen lisäksi rakkaus ja kiinnostus ikääntyvien ihmisten digitaalisten taitojen opastukseen ja koulutuksen kehittämiseen. Kuuntele alla olevasta videosta Katjan mietteitä hankkeen kursseista ja jatkosuunnitelmista.

 

Digitaidot tutuksi -hanke Hiiden Opistossa 2019-2020

  • Rahoittaja: Opetushallitus, Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Avustus oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön Digiaikakauden taidot -ohjelmaa.
  • Valtionavustuksen määrä: 25 000 €
  • Käyttötarkoitus: Kohderyhmien koulutuksen hakeva toiminta, suunnittelu, hallinnointi ja toteutus.
  • Yhteistyökumppanit: Lohjan sosiaali- ja erityispalvelut/sosiaalinen kuntoutus sekä Lohjan Monitoimikeskus.
  • Hankkeen sivusto: https://peda.net/lohja/hiiden-opisto/digitaidot_hanke
  • Henkilömäärä: koulutuksen suunnitteluun osallistui kolme tuntiopettajaa, toteutukseen neljä. Lisäksi hankekoordinaattori.
  • Suunniteltujen kurssien lukumäärä (kolme lukukautta): 30
  • Suunnitellut tunnit (kolme lukukautta): 438 t

 

Teksti Eija Terävä, Hiiden Opiston apulaisrehtori

Kommentoi artikkelia